Trả lời câu hỏi tài liệu số 1

Hãy chia sẻ với tôi một số điều mà bạn rút ra được từ Video 1 và Tài liệu hỏi đáp.

Hãy kết nối với tôi qua facebook Leo Tran (facebook.com/leotran80) – Hoặc zalo: 0782386163

Thân mến!

%d bloggers like this: