Tuần 2 – Ngày 1

BẮT ĐẦU CHIẾN NÀO ANH EM…

Kinh doanh Amway trên MXH

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM HÔM NAY:

 • Post 2-3 bài viết, Có 1 bài viết liên quan tới cá nhân.
  • Bài 1: 8-9h sáng;
  • Bài 2: 11-12h trưa;
  • Bài 3: 4-5h chiều;
  • Bài 4: 8-9h tối.
 • Kêu gọi ACE trong nhóm tương tác cho bài viết của mình.
 • Tương tác trên fb của các thành viên trong hệ thống.
 • Nếu xây dựng fb mới để bán hàng: Kết bạn & tương tác với “Khách hàng tiềm năng” trong ds A, B.
 • Gửi lời mời kết bạn Facebook 50-100 người để có 10-15 bạn mới.
 • Đọc sách: Quy trình bán hàng trên Facebook Profile (link tải sách bên dưới)
 • Đặt đơn hàng đầu tiên để trải nghiệm: Khuyến nghị trải nghiệm các sản phẩm mà bạn chọn bắt đầu.
 • Lên zoom làm việc cùng nhóm.
 • Đọc sách, Nghe CD & Làm Core-Run.
  • Tiếp tục đọc sách: Doanh nghiệp của thế kỷ 21
  • Nếu đã đọc xong “DN của thế kỷ 21” thì đọc “7 thói quen của bạn trẻ thành đạt”
 • Ghi nhật ký công việc hôm nay.

Link videos & sách:

 1. Quy trình bán hàng trên facebook profile: https://covan360.files.wordpress.com/2021/08/ebook-quy-trinh-ban-hang-profile.pdf
 2. 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt: https://drive.google.com/file/d/1730gj8so9uH9NABWWz8WXdW809M8eU6U/view
 3. Sản phẩm Canxi & Magie: https://youtu.be/XeOdCw7vOSshttps://youtu.be/_obMyUFtGyQ
 4. Sản phẩm Glucosamine: https://youtu.be/W1cCsYEMysshttps://youtu.be/mFd0Wqc1j6s
 5. Sản phẩm Omega 3: https://youtu.be/dayI4g_4Efohttps://youtu.be/Xch0edpwyoA
 6. Sản phẩm B Complex: https://youtu.be/rGBOuqwTmcAhttps://youtu.be/gdBQ3iSOUq0
 7. Sản phẩm kẹo bướm: https://youtu.be/QND3QvgrYgkhttps://youtu.be/KHjNr0fYA0E
 8. Sản phẩm Probiotics: https://youtu.be/BzSppbN3p-khttps://youtu.be/H1ItrH6Cj94
 9. Bộ sp Balancing: https://youtu.be/RSpZLGwlAPY
 10. Bộ sp Hydrating: https://youtu.be/jm6Q8tzdygw
 11. Personalcare & Homecare: https://covan360.com/videos-san-pham/

%d bloggers like this: