Tuần 1 – Ngày 7

 • Post 2-3 bài viết, Có 1 bài viết liên quan tới cá nhân.
  • Bài 1: 8-9h sáng;
  • Bài 2: 11-12h trưa;
  • Bài 3: 4-5h chiều;
  • Bài 4: 8-9h tối.
 • Nhắn tin vào group kêu gọi ACE trong nhóm tương tác cho bài viết của mình.
 • Tương tác trên fb của các thành viên trong hệ thống.
 • Học/Nghiên cứu/Viết bài về sản phẩm/giải pháp đã chọn.
 • Đọc sách, Nghe CD & Làm Core-Run.
 • Lên zoom làm việc cùng nhóm: Ưu tiên trong khoảng thời gian 19h00 – 23h00 (còn tùy thuộc vào những việc khác của từng người)
 • Tổng kết hoạt động của tuần 1 (Những gì đã hoàn thành & Những gì chưa)

Links tải sách & tài liệu:

 1. Doanh nghiệp của thế kỷ 21: bit.ly/DNTK21_Full
 2. Internet & KDTM: https://covan360.files.wordpress.com/2021/06/internet-kinh-doanh-theo-macca3ng-ver-1.pdf
 3. Sản phẩm Canxi & Magie: https://youtu.be/XeOdCw7vOSshttps://youtu.be/_obMyUFtGyQ
 4. Sản phẩm Glucosamine: https://youtu.be/W1cCsYEMysshttps://youtu.be/mFd0Wqc1j6s
 5. Sản phẩm Omega 3: https://youtu.be/dayI4g_4Efohttps://youtu.be/Xch0edpwyoA
 6. Sản phẩm B Complex: https://youtu.be/rGBOuqwTmcAhttps://youtu.be/gdBQ3iSOUq0
 7. Sản phẩm kẹo bướm: https://youtu.be/QND3QvgrYgkhttps://youtu.be/KHjNr0fYA0E
 8. Sản phẩm Probiotics: https://youtu.be/BzSppbN3p-khttps://youtu.be/H1ItrH6Cj94
 9. Bộ sp Balancing: https://youtu.be/RSpZLGwlAPY
 10. Bộ sp Hydrating: https://youtu.be/jm6Q8tzdygw
 11. Personalcare & Homecare: https://covan360.com/videos-san-pham/

Nghe CD & Chia sẻ: Hãy bắt đầu ngay hôm nay – Rich Devos

%d bloggers like this: