Tuần 1 – Ngày 2

Bắt đầu chuẩn bị “mặt bằng kinh doanh” của bạn!

TƯ DUY VỀ BÁN HÀNG/CHUẨN BỊ CÁC CÔNG CỤ

 • Tuần đầu tiên chỉ tập trung vào chỉnh sửa Facebook và xây dựng nội dung, chưa cần kết bạn.
 • Đọc sách Internet và Kinh doanh theo mạng (link tải sách bên dưới).
 • Kết bạn với những người trong nhóm kd của mình trước và post tầm 10 – 20 bài viết vừa kiến thức + xen lẫn hình cá nhân (trong tuần đầu tiên).
 • Đọc tài liệu hướng dẫn: https://drive.google.com/file/d/1YPKFTr0HHJ3E9MFqGvJaZpblubjiNzLH/view?usp=share_link
 • Lên zoom làm việc cùng nhóm: Ưu tiên trong khoảng thời gian 19h00 – 23h00 (tùy thuộc vào những việc khác của từng người)
 • Đọc sách/Nghe CD & Core-Run (facebook/Zoom)
  • Sách “Doanh nghiệp của thế kỷ 21”
 • Ghi nhật ký công việc hôm nay (Những gì đã hoàn thành & Những gì chưa)

Links tải sách & tài liệu:

 1. Doanh nghiệp của thế kỷ 21: bit.ly/DNTK21_Full
 2. Internet & KDTM: https://covan360.files.wordpress.com/2021/06/internet-kinh-doanh-theo-macca3ng-ver-1.pdf

%d bloggers like this: