Tuần 1 – Ngày 1

Lịch sử ngành Kinh doanh theo mạng – Amway

Amway – Cơ hội kinh doanh trong xu thế mới

5 bài học khởi động cho thành viên mới – Bài số 1: Tinh thần Doanh nhân


Sau khi hoàn thành bài học, vui lòng chia sẻ những điều bạn học được vào form bên dưới và bấm vào nút “Hoàn thành bài học” để đi đến bài tiếp theo.

%d bloggers like this: