Đăng ký

Xin chào,
Cảm ơn bạn đã quan tâm đế kế hoạch phát triển team khởi nghiệp kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi đang triển khai một vài team khởi nghiệp mới và đang tìm kiếm, chọn lọc thêm 2-3 bạn trẻ phù hợp để phát triển kế hoạch này hơn nữa.
Yêu cầu:

  • Không yêu cầu vốn
  • Thái độ quan trọng hơn trình độ
  • Nghiêm túc, thật sự có mong muốn, chăm chỉ
  • Sẵn sàng dành ra 2-3h rảnh hàng ngày để làm việc
  • Có tinh thần đồng đội

%d bloggers like this: